Verkavelaar en woningbouwer

Verkavelaar RECON Group is gespecialiseerd in verkavelen van gronden in West- en Oost-Vlaanderen, alsook in Vlaams-Brabant en het westen van Antwerpen.

 

Actief in verkavelingen en appartementenontwikkelingen met eigen bouwactiviteiten.

 

Stevige bouwgroep en vastgoedontwikkelaar.

Wij zijn een financieel sterke partner voor uw verkaveling of projectgrond. Wij hebben op dit ogenblik een portefeuille van 400 wooneenheden (bouwloten en appartementen) in ontwikkeling en in verkoop, volledig gefinancierd met eigen groepskapitaal. Daarnaast bouwen wij 200 nieuwbouw wooneenheden per jaar en voeren we nog eenzelfde aantal andere werken uit.

Meer dan 30 jaar ervaring.

Wij hebben jarenlange ervaring in het realiseren van woonprojecten en kennen een sterke groei. wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, de recentste wetgeving en kennen de uitzonderingen voorzien in de wet. Wij beginnen waar onervaren projectontwikkelaars en verkavelaar stoppen.

Nauwe samenwerking.

Wij vinden het belangrijk als verkavelaar dat we goed met u communiceren en u geen loze beloftes doen. Wij stellen een ambitieus, maar realistisch, plan voor om met u samen te werken. Om steeds een neutrale partij als controle op de ontwikkeling te houden, werken wij steeds met uw notaris samen als u dit wenst.

 

Voor de realisatie van nieuwe verkavelingen is RECON Group voortdurend op zoek naar niewe gronden. Naast gewone bouwgrond, voorheen gebruikt als landbouwgrond, realiseren wij ook woonprojecten door middel van afbraakpanden, projectzones, woonuitbreidingsgebied en brownfields.

Neem vandaag contact op voor een verkennend gesprek over uw projectgrond.