Welke diensten levert RECON Group?

RECON Group is een modern familiaal geleide cluster van bedrijven met 40 jaar ervaring. Het richt zich op de groepswoningbouw, projectontwikkeling, herstelling na brand, waterschadesanering en binnen- en buitenschrijnwerk.

De aannemer: RECON Bouw

 • Overheidsopdrachten in residentiële bouw en voor scholen- en ouderenzorg.
 • Productie en plaatsing van keramische prefabwanden (voorgemetste snelbouw muren)

 

De schrijnwerk-activiteit: RECON Schrijnwerk

 • Houten ramen: wij zijn als fabrikant met eigen productie van houten ramen een sterke speler in het beter houten raam, vooral gericht op het kwalitatieve houten raam met hoge detaillering.
 • PVC ramen: deze ramen en deuren worden voornamelijk geproduceerd voor eigen projecten en in totaal projecten
 • Keukens: wij hebben een volledig uitgerust atelier die zich richt op een keukenproductie op maat. wij bieden keukens van hoge kwaliteit, volgens een plan, door u aangeleverd.

 

De schoonmaak- en herstelfirma RECON Damage Solutions

 

De projectontwikkelings-partner: Ascot

 • Ontwikkeling van residentiële projectgronden tot uitgeruste bouwgronden.
 • Appartementsgronden en verkavelingen.
 • Meer dan 700 wooneenheden in de pipeline.
 • Woningbouw
 • Appartementenbouw
 • Woonprojecten, als bouwpromotor, de bouw van nieuwbouw woningen in verkavelingen.
 • Investeringen (in samenwerking met zusterbedrijf) als projectontwikkelaar en verkavelaar.

De geschiedenis van RECON Group

In 1983 ontstond de basis van wat vandaag RECON Group is. Benedict Huys, op vandaag nog steeds gedelegeerd bestuurder, startte de activiteiten van IDG. IDG was actief in reiniging na brand en opereerde vanuit een kantoor in Brugge.

In Juli 1987 nam IDG de gebouwen en personeel over van familiaal bouwbedrijf Van de Kerckhove in Adegem. De geschiedenis van Van de Kerckhove gaat terug tot in de jaren 30, jarenlang actief in de bouw van woningen in prefabbeton. In de jaren 80 ging het bedrijf sterk achteruit door de crisis, die de bouw uitzonderlijk hard trof. De overname door IDG was een oplossing voor meer dan 50 arbeiders en bedienden, die elk ogenblik hun job konden verliezen. IDG voerde eerder al herstellingen uit en coördineerde dit met onderaannemers, maar het bleek onmogelijk om succesvol te zijn zonder een groot uitgebouwd team van eigen arbeiders en bouwtechnische bedienden. IDG-Van de Kerckhove bouwde de bouwactiviteiten uit en nieuw opgerichte RECON coördineerde voortaan de reinigingsactiviteiten.

Begin de jaren 90 stopte IDG Van de Kerckhove met de bouw van betonprefab. De smaken waren ondertussen veranderd en in het kader van betere isolatienormen, aanpasbaarheid en flexibiliteit koos het bedrijf voor de traditionele bouwmethode.

Steeds groeiende vraag van industriële bedrijven zorgde in 1993 voor de uitbreiding van een professioneel dienstenpakket in Brussel, met onder meer reconditionering van machines na brand- en waterschade. Het bedrijf, genaamd RECON International stond al van in het begin hoog aangeschreven bij grote nationale en internationale bedrijven. Kort daarna werd de groep marktleider in reiniging na brand in België. In 1996 verhuisde RECON International naar een nieuw gebouw te Drogenbos, vanwaar de groep vandaag nog steeds een groot deel van de activiteiten stuurt.

In 1994 startte IDG Van de Kerckhove in samenwerking met vastgoedbedrijf Ascot Belgium de activiteiten als bouwpromotor. In het begin bleven de acitiviteiten beperkt tot het aankopen van kavels en deze lot te verkopen met bouwverplichting aan geïnteresseerde bouwers.

In 2003 leverde IDG Van de Kerckhove haar splinternieuwe schrijnwerkerij op, met een modern machinepark voor de productie van PVC-ramen en investeerde ook een uitbreiding van de productie van maatkeukens. De oude schrijnwerkerij werd afgebroken en op die plaats startte de bouw van nieuwe kantoren.

In 2004 verhuisde de leiding van het bedrijf naar de nieuw gebouwde kantoren te Adegem, voortaan kon alles op één site gerund worden.

RECON Group

In 2006 wijzigde IDG Van de Kerckhove haar naam in RECON Bouw, waarbij RECON Group voortaan als commerciële verzamelnaam zou worden gebruikt om alle activiteiten te bundelen.

Na een tijdelijke dip in 2006-2007 breidde RECON Bouw het aandeel overheidsopdrachten uit, om voortaan de grillige vraag naar herstellingswerken en private nieuwbouw te counteren. Rond die periode kwam ook een volgende generatie bouwondernemers in het bedrijf. Bob, Vic en Wim Huys startten opeenvolgend in het bedrijf, elk gespecialiseerd in hun takken.

Daarna kende RECON Group een groeispurt. Een jaarlijkse groei van meer dan 30% in de bouwactiviteiten zorgde voor enkele opeenvolgende vermeldingen in diverse top 10-lijsten. Ook de reinigingsactiviteiten bouwde haar netwerk verder uit en ging internationale samenwerkingen aan om nog betere dienstverlening te kunnen doen in België.

In 2012 werd RECON Wall Solutions (RWS) opgericht voor de productie en plaatsing van keramische prefabwanden (voorgemetste muren), die meer kwaliteit en efficientere werkwijze kon combineren met de voordelen van traditioneel metselwerk.

In 2013 werd een nieuwe productiehal gebouwd en geïnvesteerd verdere automatisering van de productie van PVC-ramen en uitbreiding van de capaciteit. De productie hiervan blijft echter exclusief voor de woningbouwprojecten van de groep. RECON Schrijnwerk legt zich toe om aan derden enkel houten ramen en deuren te leveren, alsook keukens en kasten.

RECON Group werd in 2014 verder naar voor geschoven als overkoepelende merknaam van de verschillende activiteiten, die voortaan elk hun identiteit. RECON Damage Solutions, samen met haar gloednieuwe dochter in waterschades en bouwdroging, Drying Solutions, krijgt een eigen identiteit als dienstverlener in schades. RECON Bouw, mikt op woningbouw, appartementenbouw, vastgoedprojecten en totaalrenovatie. RECON Schrijnwerk groeit verder als producent van hoogwaardige houten ramen en binnenschrijnwerk op maat.

In 2015 werd na uittreden van een partner beslist Drying Solutions opnieuw onder de merknaam van RECON Damage Solutions te huisvesten, het coördinatiecentrum van de activiteiten van RECON Damage Solution werden ook integraal naar Drogenbos overgebracht, om de dienstverlening te verbeteren.

In 2016 wordt een lijn voor prefab betonelementen opgestart, dit om korter op de bal te kunnen spelen en hoofdzakelijk om de kostprijs verder te drukken. De lijn produceert op heden vooral kleinere elementen die een korte leveringstermijn vereisen.

Later dat jaar worden de projectontwikkelingsactiviteiten herstructureerd en wordt de firmanaam Ascot sterker in de markt gezet, dit teneinde een verschuiving van de activiteiten naar meer binnenstedelijke projecten, inbreiding, reconversie en tweede verblijven beter in de markt te plaatsen. De projectontwikkelingsactiviteiten, waar voorheen de focus op eenvoudige verkavelingen in het buitengebied lag, worden van dan één voor één onder de naam Ascot gebrandmerkt. Het laat de groep toe verder haar activiteiten te segmenteren en de financiering van soft costs en infrastructuur in haar projecten beter te structureren.
Vanaf 2019 wordt Ascot verzelfstandigd en gebeurt de volledige coördinatie van de eigen vastgoedprojecten door een toegewijd team specialisten.
Eind 2019 zet Ascot ook de eerste stappen naar projectontwikkeling in het buitenland, meer bepaald Roemenië om tot een betere spreiding van de portefeuille te komen en zo een alternatief te hebben voor de bijzonder competitieve Vlaamse markt. De landkeuze is mede geinspireerd door de vele Roemeense contacten die het bedrijf heeft, dankzij medewerkers en onderaannemers.

Begin 2020 vervoegt Bouwbedrijf Wienen uit Zutendaal de bouwgroep. Dit familiale bedrijf zocht een overnemer en vond deze aan de andere kant van Vlaanderen. Met deze stap wordt Recon aanwezig op drie locaties: Maldegem, Zutendaal en Drogenbos. Hierdoor kan ze voortaan heel België bedienen.

In 2020 halen de verschillende bedrijven opgeteld een omzet van meer dan 90 miljoen EUR, levert ze 10 wooneenheden per week op en heeft ze een portefeuille in vastgoedprojecten van meer dan 700 wooneenheden in verkoop of ontwikkeling, goed voor meerdere jaren bouwplezier.